บริษัท สเกลส์ อินเตอร์เนชั่นเนล แอนด์
เซอร์วิส จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านนำเข้า อุปกรณ์ และ
จำหน่าย เครื่องมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
เช่น เครื่องชั่ง, เครื่องมือวัด อุณหภูมิ,ความชื้น,
ความเร็วลม,ความเร็วรอบ, วัดแสง , วัดเสียง
และ ระบบบาร์โค้ด ฯลฯ เพื่อเป็นการรองรับ
การขยายตัวทางการตลาดบริษัทฯจึงมีความ
ประสงค์รับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ
ดังนี้


บริษัท สเกสส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด. มีความประสงค์รับพนักงานในแผนกต่างๆ ดังนี้

1. โปรแกรมเมอร์ ( Programmer )
- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. แผนกซ่อมบำรุง ( Service Engineer )
- เพศ ชาย
- วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , อิเล็คโทรนิค หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานธุรการ
- เพศ หญิง วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี
- สามารถใช้โปรแกรม Windows Word, Excell ได้ดี
- สามารถ อ่านและพูด ภาษาอังกฤษ ได้พอสังเขป

4. พนักงานขาย
- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์, ไฟฟ้า และอิเล็คโทรนิค
- มีพาหนะ
.......................................................................................................................................................................

สามารถติดต่อได้
130 พหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
( ซอยเสนานิคม 1 เข้าจากปากซอยประมาณ 500 เมตร ขวามือ )
โทร. (662) 579-9331, (662) 579-5222, (662) 941-7323 - 5 โทรสาร (662) 579-9759
สามารถติดต่อขอรายละเอียดที่ คุณจิรวรรณ เรืองศักดิ์วิชิต หรือ ส่งเอกสารที่ jirawan@sisc.co.th