เครื่องชั่ง และ อุปกรณ์
( Weighting and Equipment )

เครื่องชั่ง ( Weighing )
อุปกรณ์ ( Equipment )
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
( Measuring Instruments )

เครื่องมือวัด อุณหภูมิ ( Temperature )
  เครื่องมือวัด ความชื้น( Humidity )

เครื่องมือวัด ความเร็วลม ( Velocity )
เครื่องมือวัด ความดัน ( Pressure )
เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ การเผาใหม้ ( Flue Gas )
เครื่องมือวัด คุณภาพน้ำ ( Water Analysis )
เครื่องมือวัด แสง ,เสียง และความเร็วรอบ ( Light / Sound / rpm)
เครื่องอ่านบาร์โค้ดและซอฟต์แวร์ระบบงาน
( Barcode system and Soft ware solotion )

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ( Barcode Reader )
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ( Barcode Printer )
ซอฟต์แวร์ระบบงาน ( Software Solotion )
บริการสอบเทียบ และซ่อมบำรุง
( Calibration service and maintenance support )

บริการสอบเทียบเครื่องมือ ( Calibration Service)
บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ (Meintenance Support )
เครื่องชั่ง และ อุปกรณ์
Weighing And Equipment
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
Measuring Instruments
เครื่องอ่านบาร์โค้ด และซอฟต์แวร์ระบบงาน
Barcode system and Soft ware solotion
บริการสอบเทียบ และซ่อมบำรุง
Calibration service and maintenance support